ROZHANOVCE 23. – 29.7.2018

Pondelok 23. 7. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. + Ondrej a Mária Pastoroví

7:30

sv.lit. ZMENA!!!

Utorok 24. 7. Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. + Jozef Mikula

(úmysel bude slúžený na inom mieste)

NEBUDE!!!
Streda 25. 7. Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. + Andrej Kalanin

(úmysel bude slúžený na inom mieste)

NEBUDE!!!
Štvrtok 26. 7. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva. + Michal, Anna, Michal

(úmysel bude slúžený na inom mieste)

NEBUDE!!!
Piatok 27. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Nau + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Sobota 28. 7. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. *za veriacich farnosti

7:30

sv. lit.

Nedeľa 29. 7.

– zbierka na rádio Lumen a TV Lux

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý mučeník Kallinik.

*ZBP František s rodinou

10:00

sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 23. – 29.7.2018

Piatok 27. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Nau + Anna, Elena

(o. Peter Pacák)

19:00

sv. lit.

Nedeľa 29. 7.

– zbierka na rádio Lumen a TV Lux

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý mučeník Kallinik.

*ZBP Drahoslava s rod.

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit.

 

 

VAJKOVCE 23. – 29.7.2018

Sobota 28.7 s platnosťou na Nedeľu NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý mučeník Kallinik.

*ZBP rod. Šimková, Stieberová

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO