ROZHANOVCE 24.2. – 1.3.2020

Pondelok 24. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Anna Balintová

17:30

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Utorok 25. 2. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. *ZBP Mária, Tobiás

7:30

sv. lit.

Streda 26. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. + Štefan Mika

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. *ZBP Irena Kolesárová

7:30

sv. lit.

Piatok 28. 2.

– Detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. + Ondrej, Mária Mariakoví

17:00

sv. lit. VPD

Sobota 29. 2. Sobota 1. týždňa Veľkého pôstu *ZBP Atila

7:30

sv. lit.

Nedeľa 1. 3.

– zbierka na charitu I.

1. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*ZBP rod. Petrušová

Vypomínka: ZBP Alžbeta Andricová

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 24.2. – 1.3.2020

Pondelok 24. 2. ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

Utorok 25. 2. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. *Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Piatok 28. 2.

– Detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. + Ján a Mária Miňoví

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit. VPD

Nedeľa 1. 3.

– zbierka na charitu I.

1. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*ZBP Mária, 70r.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

– Vo veľkom pôste zaväzuje zdržanlivosť od mäsa okrem piatkov aj každú stredu.

 

VAJKOVCE 24.2. – 1.3.2020

Pondelok 24. 2. ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst (2 x občerstviť a 1 x do sýta)

– vo veľkom pôste zaväzuje zdržanlivosť od mäsa okrem piatkov aj každú stredu

Nedeľa 1. 3. 1. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*ZBP Dominik a Nikola

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO