ROZHANOVCE 24.2. – 2.3.2014

Pondelok 24. 2.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Mária Lengyelová

17:30

Utorok 25. 2.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Irena

17:30

Streda 26. 2.

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

*ZBP  dobrodincov

(o. Marek Maďar)

18:00

ZMENA!!!

Štvrtok 27. 2.

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

Úmysel kňaza

(o. Marek Maďar)

17:30

Piatok 28. 2.

-zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:30

Sobota  1. 3.

Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

+ Anna, Jozef, Anton

7:30

Nedeľa 2. 3.

– zbierka na charitu

SYROPOSTNA NEDEĽA

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

* ZBP Janka

11:00

 

ČIŽATICE 24.2. – 2.3.2014

Utorok 25. 2.

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

+ Ladislav Mikloš

16:00

Nedeľa 2. 3.

– zbierka na charitu

SYROPOSTNA NEDEĽA

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

*Za veriacich farnosti

8:00

 

VAJKOVCE 24.2. – 2.3.2014

Pondelok 24. 2.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Za dobrodincov

16:00

Nedeľa 2. 3.

SYROPOSTNA NEDEĽA

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

+ z rod. Egedovej a Zelaňákovej

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO