ROZHANOVCE 24. – 30.12. 2012

Pondelok 24.12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

Úmysel kňaza

8:00

– Cárske časy pred Narodením Pána

15:00

– Večiereň s lit.sv. Bazila Veľkého

22:00

– Veľké povečerie s lítiou

Utorok 25.12.

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Za farnosť

11:00

– vianočná akadémia (po lit.)

Streda 26.12.

– Prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP rod. Cienka

11:00

Štvrtok 27.12. Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný. Úmysel kňaza

(o. Marek Maďar)

9:00

Piatok 28.12.– voľnica Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. + Margita a Štefan Basaloví

17:30

Sobota 29.12. Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel. Úmysel kňaza

8:00

Nedeľa 30.12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Svätá mučenica Anýzia.

*ZBP Lucia Koverová, narodeniny

11:00

   Počas vianočných sviatkov je potrebné si nosiť so sebou brožúrky „Christos raždajetsja“.

   Môžete prichádzať do sákrestie a dať si zapísať úmysly na sv. liturgie na rok 2013.

 

ČIŽATICE 24. – 30.12. 2012

Pondelok 24.12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Úmysel kňaza

15:30

– Večiereň s lit. Sv. Bazila Veľkého

21:00

– Veľké povečerie s lítiou

Utorok 25.12.

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. *ZBP Janka a Barborka

8:00

Streda 26.12.

– Prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP Štefan s rodinou

8:00

Nedeľa 30.12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Svätá mučenica Anýzia.

Za farnosť

8:00

   V piatok  je voľnica

   Počas vianočných sviatkov je potrebné si nosiť so sebou brožúrky „Christos raždajetsja“.

   Môžete prichádzať do sákrestie a dať si zapísať úmysly na sv. liturgie na rok 2013.

 

VAJKOVCE 24. – 30.12. 2012

 

Pondelok 24.12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Úmysel kňaza

13:00

– Večiereň s lit. Sv. Bazila Veľkého

Utorok 25.12.

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Úmysel kňaza

9:30

Streda 26.12.

– Prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

9:30

Nedeľa 30.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Svätá mučenica Anýzia.

Úmysel kňaza

9:30

   V piatok  je voľnica.

   Nosiť si so sebou brožúrky „Christos raždajetsja“.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO