ROZHANOVCE 24. – 30.12.2018

Pondelok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

ŠTEDRÝ DEŇ.

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*ZBP vladyka Marián Andrej

8:00

Kráľovské hodiny

14:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

20:30

Veľké povečerie s lítiou

Utorok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. *Za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

17:00

jasličková pobožnosť

Streda 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP Oľga, Janka, Zuzana s rodinami

10:00

sv. lit.

Štvrtok 27. 12. Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný. *ZBP Marta a Peter

8:00

sv. lit.

Piatok 28. 12.

– voľnica

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.
NEBUDE!!!
Sobota 29. 12. Sobota po Kristovom narodení.  Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel. *ZBP Ján Strachan
NEBUDE!!!
Nedeľa 30. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

*za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

ČIŽATICE 24. – 30.12.2018

Pondelok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

ŠTEDRÝ DEŇ.

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

15:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

20:30

Veľké povečerie s lítiou

Utorok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. *ZBP Peter a Hedviga s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Streda 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *Vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 30. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

*ZBP a odpustenie hriechov pre Annu

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

V piatok je voľnica.

VAJKOVCE 24. – 30.12.2018

Pondelok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

ŠTEDRÝ DEŇ.

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*ZBP Marta a Peter

(o. Peter Pacák)

12:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Utorok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Streda 26. 12.

–  prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:15

sv. lit.

Nedeľa 30. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

V piatok je voľnica.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO