ROZHANOVCE 24. – 30.3.2014

Pondelok 24. 3.

Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš.

+ Štefan Karafa, výročná

7:30

Utorok 25. 3.

– prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

+ Andrej Kalanin

17:30

Streda 26. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

+ Mária a Peter Manžejoví

17:30

– sv. liturgia VPD

Štvrtok 27. 3.

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

*ZBP rod. Andricová

17:30

Piatok 28. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.

*ZBP a vedienie Sv. Duchom pre Martu a Petra

17:30

Sobota  29. 3.

Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon.

– štvrtá zádušná sv. liturgia

7:30

– parastas s hramotami

Nedeľa 30. 3.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

4. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

*ZBP Pavol, Jana, Tomáš, Karin

11:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 24. – 30.3.2014

Utorok 25. 3.

– prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

+ Ján a Mária Miňoví

19:00

ZMENA!!!

Štvrtok 27. 3.

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

+ Ján, Mária, Jozef, Mária, Vincent, Alžbeta, Gabriela

16:00

Piatok 28. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.

– štvrtá zádušná sv. liturgia

16:00

– panychída s hramotami

Nedeľa 30. 3.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

4. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

*za zdravie Emílie a za božie požehnanie

8:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 24. – 30.3.2014

Utorok 25. 3.

– prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

*za dobrodincov

16:00

Nedeľa 30. 3.

4. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO