ROZHANOVCE 24. – 30.4.2017

Pondelok 24. 4.

Svätý mučeník Sáva Stratilat. +Mária Lengyelová

17:00

sv. lit.

Utorok 25. 4. Svätý apoštol a evanjelista Marek. + Irena Cienka

17:30

sv. lit.

Streda 26. 4.

– DETSKÁ SV. LITURIA

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. *ZBP Peter a Marta

17:30

sv. lit.

Štvrtok 27. 4. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan. +Štefan Mika

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 28. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. *ZBP František s rod.

17:30

sv. lit.

Sobota 29. 4. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. +zádušná svätá liturgia

7:30

sv. lit. s hramotami

Nedeľa 30. 4.

NEDEĽA MYRONOSIČKÁCH.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

*ZBP Lukáš Pacák, vypomínka: ZBP Jana Tóthová, 17

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Mrásková, p. Petrušová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Sepešiovú a p. Katónovú.

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutoční 8. Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

Je potrebné zobrať si so sebou modlitebné knižky, starší skladaciu stoličku, niečo na pitie a jedenie, oblečenie do každého počasia. Cestovné je 20 eur. (deti do 12 rokov 10 eur.) Prihlásiť sa a zaplatiť cestovné môžete  u vašich duchovných otcov najneskôr do 14. Mája 2017.

V sobotu dňa 6.mája 2017 sa v Klokočove uskutoční Fatimská sobota. Program:9:00 tretia hodinka, 9:15 katechéza, 9:30 archijerejská sv. liturgia vladyka Milan. Po sv. liturgii je pripravený program pre mladých: stretnutie v skupinkách, tanečná škola, agapé, hry, súťaže, … zakončuje sa molebenom k Presvätej Bohorodičke.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sákrestií. Cena cestovného na osobu je 5 eur. Máme k dispozícií 30 miest.

 

ČIŽATICE 24. – 30.4.2017

Utorok 25. 4. Svätý apoštol a evanjelista Marek.

+Mária Dulinová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 28. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.

+Ján, Verona, Ondrej, Alžbeta

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Sobota 29. 4. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. +zádušná svätá liturgia

9:30

sv. lit. s hramotami

Nedeľa 30. 4.

NEDEĽA MYRONOSIČKÁCH.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

*ZBP Milan Fedor

(o.Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Jána Lechmana, Rodina Márie Chovanovej, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rod. Lechmanovú Rusnákovú a Rod. Juskovú.

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutoční 8. Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

Je potrebné zobrať si so sebou modlitebné knižky, starší skladaciu stoličku, niečo na pitie a jedenie, oblečenie do každého počasia. Cestovné je 20 eur. (deti do 12 rokov 10 eur.) Prihlásiť sa a zaplatiť cestovné môžete  u vašich duchovných otcov najneskôr do 14. Mája 2017.

V sobotu dňa 6.mája 2017 sa v Klokočove uskutoční Fatimská sobota. Program:9:00 tretia hodinka, 9:15 katechéza, 9:30 archijerejská sv. liturgia vladyka Milan. Po sv. liturgii je pripravený program pre mladých: stretnutie v skupinkách, tanečná škola, agapé, hry, súťaže, … zakončuje sa molebenom k Presvätej Bohorodičke.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sákrestií. Cena cestovného na osobu je 5 eur. Máme k dispozícií 30 miest.

 

VAJKOVCE 24. – 30.4.2017

Streda 26. 4. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. + z rod. Pažitkovej a Martečíkovej

16:00

sv. lit.

Nedeľa 30. 4.

NEDEĽA MYRONOSIČKÁCH.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO