ROZHANOVCE 24. – 30.5.2021

Pondelok 24. 5.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SV. DUCHA.

Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

+ Andrej Petuš, výročná

17:30

sv. lit.

Utorok 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. *ZBP Michaela s rodinou

7:30

sv. lit.

Streda 26. 5. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. + Alžbeta Valiková

7:30

sv. lit.

Štvrtok 27. 5.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– Stretnutie s deťmi po sv.lit.

Svätý hieromučeník Terapont. + Verona Semanovská

17:30

sv. lit.

Piatok 28. 5.

– voľnica

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. + Monika Nigutová

7:30

sv. lit.

Sobota 29. 5. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Nedeľa 30. 5. 1. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI – VŠETKÝCH SVATÝCH.

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

*ZBP rod.Pavla Tótha

 
 
*Poďakovanie za uzdravenie: Marek, Renáta, Klára, Gabriela

Vypomienka: ZBP Michela

8:30

sv. lit.

 
 

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 24. – 30.5.2021

Utorok 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Milan Dulina

(o. Peter)

18:30

sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 27. 5. Svätý hieromučeník Terapont. + Helena Jánošíková

 (o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 30. 5. 1. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI – VŠETKÝCH SVATÝCH.

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

*ZBP rod. Kobulnická

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

– v piatok je voľnica

 

VAJKOVCE 24. – 30.5.2021

Sobota 29.5.

s platnosťou na Nedeľu

– myrovanie

1. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI – VŠETKÝCH SVATÝCH.

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

Za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

– v piatok je voľnica

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO