ROZHANOVCE 24. – 30.6.2013

Pondelok 24. 6.

– odporúčaný sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Jánovia z rod. Lengyelovej

Vypomínka: +Ján Pilát

18:30 

Utorok 25. 6.

Svätá prepodobný mučenica Febrónia.

+ Anna Rusínová

18:30

Streda 26. 6.

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

+ Pavol

7:30

Štvrtok 27. 6.

– detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

+ Emília a Anton

18:00

– ďakovná sv. liturgia za škol. rok

Piatok 28. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.

+ Alžbeta Kažimírová

18:30

Sobota 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*ZBP Hugo, Sofia, Liliana

9:00

Nedeľa 30. 6.

6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

*Poďakovanie za púť do Krakova

11:00

 

ČIŽATICE 24. – 30.6.2013

Pondelok 24. 6.

– odporúčaný sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Ján a Mária Guľášoví

17:00

Sobota 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

+ Pavol Zuzkač

7:30

Nedeľa 30. 6.

6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

*ZBP Magdaléna a František Koščoví

9:30 ZMENA!!!

 

 

VAJKOVCE 24. – 30.6.2013

Piatok 28. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Vigília sviatku: Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

+ Helena a Štefan

17:00

Nedeľa 30. 6.

6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

Za veriacich farnosti

8:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO