ROZHANOVCE 24. – 30.6.2019

Pondelok 24. 6.

– odporúčaný sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Ján a Ján Lengyel

17:30

sv. lit.

Utorok 25. 6.

Svätá prepodobný mučenica Febrónia.

+ Jozef

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 26 . 6.

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

+ Marta Lukáčová

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 27. 6.

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

+ Mária Tóthová

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 28. 6.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Najsladšieho Pán, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

+ Pavlína Verešová

17:00

sv. lit.

Sobota 29. 6.

– prikázaný sviatok

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*ZBP Michaela Horňáková

10:00

sv. lit.

Nedeľa 30. 6.

– zbierka na aktivity sv. otca

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

*ZBP bratov a sestry zo seniorcentra

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 24. – 30.6.2019

Piatok 28. 6.

– voľnica

Najsladšieho Pán, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

– odporúčaný sviatok

Sobota 29. 6.

– prikázaný sviatok

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

+ Ján a Helena Lechmanoví

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 30. 6.

– zbierka na aktivity sv. otca

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

*ZBP Roman Pachinger, 15 r.

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit.

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 24. – 30.6.2019

Piatok 28. 6.

– voľnica

Najsladšieho Pán, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

– odporúčaný sviatok

Sobota 29. 6.

s platnosťou na Nedeľu

– prikázaný sviatok

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*za veracich farnosti

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO