ROZHANOVCE 24.-30.6.2024

Pondelok 24. 6. 

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. *Za zdravie Magdaléna Šimčová 

Kumulovaná:

ZBP a ochrana pre Annu

17:00

sv. lit.

Utorok 25. 6. Svätá prepodobný mučenica Febrónia. + Vincent Ordoš

7:30

sv. lit.

Streda 26. 6. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. + Ladislav a Monika Lengyeloví 

Kumulovaná:

+ z rod. Frankovej

7:30

sv. lit.

Štvrtok 27. 6. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. + Štefan Mika 

Kumulovaná:

+ Jozef a Dorota Najmíkoví

7:30

sv. lit.

Piatok 28. 6. 

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. + Štefan, Anna, Štefan Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Sobota 29. 6. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

– zbierka na aktivity Svätého Otca

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *ZBP Michaela 

Kumulovaná:

*ZBP a zmierenie pre Ondrej, Renáta, Martin

8:00

sv. lit.

Nedeľa 30. 6. 6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP celá rod. Pavla Tótha 

Kumulovaná:

za zdravie Dany

Kumulovaná:

ZBP rod. Rybárová

10:00

sv. lit.

– po sv. liturgií posvätenie automobilov a ostatných dopravných prostriedkov, a potom spoločná káva, čaj, voda a koláčik na farskom dvore 🙂

 

ČIŽATICE 24.-30.6.2024

Pondelok 24. 6. 

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Ján, Elena Lechmanoví 

Kumulovaná:

+ Mária, Elena, Andrej, Anna, Ján, Martina

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Sobota 29. 6. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

– zbierka na aktivity Svätého Otca

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. * za veriacich farnosti 

(o. Peter)

9:30

sv. lit.

Nedeľa 30. 6. 6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP Roman Pachinger 

Kumulovaná:

*ZBP Viktor s rodinou

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 24.-30.6.2024

Sobota 29. 6. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *vlastný úmysel kňaza 

(o. Marek)

9:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Nedeľa 30. 6. 6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *za veriacich farnosti 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO