ROZHANOVCE 25.11. – 1.12.2019

Pondelok 25. 11. Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviat + Karol Lukáč

17:30

sv. lit.

Utorok 26. 11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie.
NEBUDE!!!
Streda 27. 11. Svätý mučeník Jakub Perzský. + Ján Tkáč, 30 r., panychída

7:30

sv. lit.

Štvrtok 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. + Štefan a Anna Lengyeloví

18:00

sv. lit.

Piatok 29. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + Štefan a Anna

16:30

sv. lit.

 

17:30

nácvik jasličkovej pobožnosti

Sobota 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + Andrej Pacák

7:30

sv. lit.

Nedeľa 1. 12.

– zbierka na charitu

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý prorok Nahum.

*ZBP Martin, Michal

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 25.11. – 1.12.2019

Pondelok 25. 11. Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviat + Katarína a Katarína z rod. Kolcúnovej

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 29. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + Michal, Mária, Alžbeta

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 1. 12.

– zbierka na charitu

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý prorok Nahum.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 25.11. – 1.12.2019

Sobota 30. 11.

S platnosťou na Nedeľu

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý prorok Nahum.

*ZBP rod. Šimková a Štieberová

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO