ROZHANOVCE 25. – 31.1.2016

Pondelok 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Radován Rusnák, výročná, panychída

17:30 sv. lit.

Utorok 26. 1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. + Vincent Mašlej

17:30 sv. lit.

Streda 27. 1.

– detská sv. liturgia

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. + z rod. Frankovej Anna, Štefan, Mária.

17:30 sv. lit.

Štvrtok 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. + Katarína a Ján Vasiľoví

17:30 sv. lit.

Piatok 29. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústeho + Anna, panychida

17:30 sv. lit.

Sobota 30. 1. Svätý hieromučeník Hippolyt. Prvá zádušná sv. liturgia

7:30 sv. lit.

– parastas s hramotamy

Nedeľa 31. 1.

– zbierka na gréckokatolícke školstvo

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

*ZBP Hugo

11:00 sv. lit.

 

ZÁDUŠNÉ SV. LITURGIE – V tradícii našej cirkvi sa v liturgickom roku slúži päť zádušných sobôt. Prvá zádušná sv. liturgia bude teraz v sobotu  30.januára. Dátumy tých ďalších sú: 20.februára, 27.februára, 5. marca  a 14. mája. Môžete prichádzať do sákrestie dať si zapísať alebo obnoviť hramoty na tento rok.

V dňoch 5. – 7. 2. sa uskutoční TeVi 8 na tému “Stvorení pre kráľovstvo”. Pozývame všetkých mladých z Košického protopresbyterátu vo veku od 14 do 20 rokov. Miesto konania je Trebišov a cena 18 eur. V tomto školskom roku ide o posledný tematický víkend. Informácie nájdete na www.tevi.grkatke.sk

V pondelok, 25. 1. sa uskutoční Tematický večer – TeVe, na tému odpustenie. Začiatok je o 17:00 sv. liturgiou, po ktorej nasleduje zaujímavý program.

 

ČIŽATICE 25. – 31.1.2016

Piatok 29. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústeho *ZBP a oslobodenie od zlého pre buhuznáme rod.

18:00 sv. lit.

Sobota 30. 1. Svätý hieromučeník Hippolyt. Prvá zádušná sv. liturgia

9:30 sv. lit.

– panychída s hramotamy

Nedeľa 31. 1.

– zbierka na gréckokatolícke školstvo

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

*ZBP Marta a Alexandra

9:00 sv. lit.

ZÁDUŠNÉ SV. LITURGIE – V tradícii našej cirkvi sa v liturgickom roku slúži päť zádušných sobôt. Prvá zádušná sv. liturgia bude teraz v sobotu  30.januára. Dátumy tých ďalších sú: 20.februára, 27.februára, 5. marca  a 14. mája. Môžete prichádzať do sákrestie dať si zapísať alebo obnoviť hramoty na tento rok.

V dňoch 5. – 7. 2. sa uskutoční TeVi 8 na tému “Stvorení pre kráľovstvo”. Pozývame všetkých mladých z Košického protopresbyterátu vo veku od 14 do 20 rokov. Miesto konania je Trebišov a cena 18 eur. V tomto školskom roku ide o posledný tematický víkend. Informácie nájdete na www.tevi.grkatke.sk

V pondelok, 25. 1. sa uskutoční Tematický večer – TeVe, na tému odpustenie. Začiatok je o 17:00 sv. liturgiou, po ktorej nasleduje zaujímavý program.

 

VAJKOVCE 25. – 31.1.2016

Piatok 29. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústeho Prvá zádušná sv. liturgia

16:00 sv. lit.

– panychída s hramotamy

Nedeľa 31. 1.

– zbierka na gréckokatolícke školstvo

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

*ZBP Milan a Patrik

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO