ROZHANOVCE 25. – 31.1.2021

Pondelok 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Ondrej Veronika Tóthoví

7:30

sv. lit.

Utorok 26. 1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Streda 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. + Ladislav a Monika Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Štvrtok 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. + Anna Štefan Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Piatok 29. 1.

– voľnica

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. *ZBP Eva s rodinou

17:30

sv. lit.

Sobota 30. 1.

odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. + Alžbeta Valiková

7:30

sv. lit.

Nedeľa 31. 1. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

*ZBP Hugo Horváth

10:00

sv. lit.

    • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
    • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV

Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

Gréckokatolícka . kat. farnosti Rozhanovce číslo účtu: SK3002000000003109788755

 

ČIŽATICE 25. – 31.1.2021

Utorok 26. 1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. + Mária, Mária, Pavo

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. + Milan Fedor

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 29. 1.

voľnica

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.
Nedeľa 31. 1. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

*ZBP Marta a Alexandra

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

    • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
    • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV

Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

č. ú. Filiálnej obce Čižatice: SK2011110000006618460006

 

VAJKOVCE 25. – 31.1.2021

Nedeľa 31. 1. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO