ROZHANOVCE 25.-31.12.2023

Pondelok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

9:40

jasličková pobožnosť

Utorok 26. 12.

– prikázaný sviatok

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

Streda 27. 12. Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný. + Štefan Mika
NEBUDE!!!
Štvrtok 28. 12. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. + Margita a Ondrej
NEBUDE!!!
Piatok 29. 12.

– VOĽNICA

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel. *ZBP Janka Verebová, živ. jub.
NEBUDE!!!
Sobota 30. 12. Svätá mučenica Anýzia. + Štefan Lengyel

17:30

sv. lit.

Nedeľa 31. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ *ZBP

Emily, 1r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 25.-31.12.2023

Pondelok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *ZBP Martin s rodinou

(o. Marek)

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Utorok 26. 12.

– prikázaný sviatok

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE + Anna Šulíková

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 31. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – PAMIATKA SVÄTÝCH JOZEFA, DÁVIDA, JAKUBA *ZBP Rastislav a Patrik Kristanoví

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 25.-31.12.2023

Pondelok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *ZBP Andrea, Roman, Andrea

(o. Peter)

8:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Utorok 26. 12.

– prikázaný sviatok

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Nedeľa 31. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ *za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO