ROZHANOVCE 25. – 31.3.2019

Pondelok 25. 3.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. *ZBP vladyka Marián

17:00

sv. lit.

Utorok 26. 3. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. + Helena Huľvejová

8:00

sv. lit.

Streda 27. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. + Mária Basalová, výročná

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Anna, Ján, Mária, Ján, Rudolf, panychída

17:30

sv. lit.

– Ježišova modlitba

Piatok 29. 3.

– detská sv. lit.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. + Andrej Kalanin

Vypomínka: ZBP Mária, Jana, Eva, Štefan s rod.

17:00

sv. lit.

– krížová cesta, ktorú sa modlia deti

Sobota 30. 3. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. 4. +ZÁDUŠNÁ

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 31. 3.

– zbierka na rádio Lumen a TV Lux

(- zmena času)

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

*ZBP Mária, 75 r.

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 25. – 31.3.2019

Pondelok 25. 3.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. + Anna Chmeľová

(o. Peter Pacák)

18:30

sv. lit.

Piatok 29. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. *ZBP Anna

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit. VPD

Sobota 30. 3. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. 4. +ZÁDUŠNÁ

9:00

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 31. 3.

– zbierka na rádio Lumen a TV Lux

(- zmena času)

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

*ZBP Julka Michalková

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 25. – 31.3.2019

Pondelok 25. 3.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. *za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

15:45

sv. lit.

Nedeľa 31. 3.

(- zmena času)

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO