ROZHANOVCE 25.-31.3.2024

Pondelok 25. 3. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. + Demeter Jurkiv 

Kumulovaná:

+ Dávid Jurko

17:30

sv. lit.

Utorok 26. 3. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. *ZBP Dávid M.

17:00

sv. lit. VPD

Streda 27. 3. 

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. + Mária

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

sv. spoveď chorých

Svätý a veľký štvrtok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Štefan Mika

18:00

Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 29. 3. 

– prikázaný sviatok

– prísny pôst

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 – Utiereň strastí 

15:00 – večiereň s uložením pláštenice

18:00-21:00 – poklona pri božom hrobe

(zbierka na Boží hrob)

15:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 30. 3. 14:00–17:00 – poklona pri božom hrobe 

 

*ZBP Stanislav

17:00

Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Nedeľa 31. 3. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *Za veriacich farnosti

6:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

10:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 1. 4. 

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK 

 

*ZBP Ladislav Andrico

10:00

sv. lit.

– sprievod okolo chrámu

 

ČIŽATICE 25.-31.3.2024

Pondelok 25. 3. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. + Anna Lechmanová 

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Utorok 26. 3. 9:00 – svätá spoveď chorých
Svätý a veľký štvrtok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Andrej K. 

(o. Peter)

16:00

Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 29. 3. 

– prikázaný sviatok

– prísny pôst

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

18:00-20:00 – poklona pri božom hrobe (stráž) 

– zbierka na Boží hrob

(o. Marek Jeník)

Úmysel kňaza 

(o. Marek)

16:30

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 30. 3. 10:00-15:00 – adorácia pri Božom (stráž) *úmysel kňaza 

(o. Marek)

16:30

 Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Nedeľa 31. 3. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

– zmena času

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *ZBP rod. Kurayová 

(o. Marek)

7:15

Utiereň vzkriesenia

 

8:00

sv. lit.

– svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 1. 4. 

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *za veriacich farnosti 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 25.-31.3.2024

Svätý a veľký piatok 29. 3. 

– prikázaný sviatok

– prísny pôst

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

17:00

– večiereň s uložením pláštenice

– po večierni bude svätá spoveď!

(o. Peter Pacák)

Svätá a veľká sobota 30. 3.   Úmysel kňaza 

(o. Peter Pacák)

15:00

Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Nedeľa 31. 3. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY *Úmysel kňaza 

(o. Peter Pacák)

7:30

Utiereň vzkriesenia

 

8:30

sv. lit.

– svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 1. 4. 

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza 

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO