ROZHANOVCE 25. – 31.5.2020

Pondelok 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. *ZBP Michaela

7:30

sv. lit.

Utorok 26. 5. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Streda 27. 5. Svätý hieromučeník Terapont. + Ladislav Katóna

7:30

sv. lit.

Štvrtok 28. 5. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. + Ján Sabolčák

7:30

sv. lit.

Piatok 29. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. *ZBP Stanislav, Lenka, Martin, Dianka

7:30

sv. lit.

5. Zádušná Sobota 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. + zádušná

7:30

sv. lit.

Nedeľa 31. 5.

– myrovanie

ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA * ZBP rod. Porubcová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 25. – 31.5.2020

Utorok 26. 5. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. + Magdaléna Ruščinová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 29. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

5. Zádušná Sobota 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. + zádušná

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Nedeľa 31. 5.

– myrovanie

ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA *ZBP Emília Kristanová

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 25. – 31.5.2020

Nedeľa 31. 5.

– myrovanie

ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO