ROZHANOVCE 25. – 31.8.2014

Pondelok 25. 8.

– odporúčaný sviatok

Blažený mučeník Metod, michalovský proihumen

+ Jaroslav Glankovič

18:00

– moleben k bl. Metodovi

Utorok 26. 8.

Svätí mučeníci Adrián a Natália.

+ Jozef a Alžbeta

18:00

Streda 27. 8.

Náš prepodobný otec Pimen.

+ Margita a Tomáš Forgáčoví

18:00

Štvrtok 28. 8.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyter.

+ Tomáš Tomko

18:00

– nácvik detského zboru 

Piatok 29. 8.

– odporúčaný sviatok, štátny sviatok

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Alena a Radzim

18:00

O D P U S T O V Á     S L Á V N O S Ť

Sobota 30. 8. 

 

Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia.

+ Vincent Sekerák

17:00

– moleben k bl. Dominikovi Trčkovi

– agapé na farskom dvore po sv. liturgii

16:00 – sv. spoveď

Nedeľa 31. 8.

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  BL. MUČENÍKA METODA DOMINIKA TRČKU.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Anna a Milan

10:00

– myrovanie

– obchod chrámu

 

ČIŽATICE 25. – 31.8.2014

Pondelok 25. 8.

– odporúčaný sviatok

Blažený mučeník Metod, michalovský proihumen

+ za duše v očistci

17:00

Piatok 29. 8.

– odporúčaný sviatok, štátny sviatok

-zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Elena a Anna

19:00

Nedeľa 31. 8.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO ZSD.

*za zdravie Márie

8:00

 

VAJKOVCE 25. – 31.8.2014

Streda 27. 8.

Náš prepodobný otec Pimen.

+ Anna, Ján, Pavel, Magda

17:00

Nedeľa 31. 8.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO ZSD.

pro populo

7:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO