ROZHANOVCE 25.4. – 1.5.2016

Pondelok 25. 4. Svätý apoštol a evanjelista Marek. + Irena Cienka, výročná, panych.

17:30 sv. lit.

Utorok 26. 4. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. + Margita Bozogáňová

17:30 sv. lit.

Streda 27. 4.

– detská svätá liturgia

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan. * ZBP Helena

17:30 sv. lit.

Štvrtok 28. 4. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. + Alžbeta Dunová

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 29. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. *ZBP Jana

17:30 sv. lit.

Sobota 30. 4. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. za veriacich farnosti

7:30 sv. lit.

Nedeľa 1. 5.

– ZBIERKA NA SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE

 PIATÁ NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM.

Svätý prorok Jeremiáš

* ZBP Janka Tóthová

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 25.4. – 1.5.2016

Streda 27. 4.

– detská svätá liturgia

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan. + Mária a Ján Guľášoví

16:00 sv. lit.

Piatok 29. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. + Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 1. 5.

– ZBIERKA NA SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE

 ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE.

Svätý mučeník Sáva Stratilat.

*ZBP Štefan Rusnák s rodinou

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 25.4. – 1.5.2016

Utorok 26. 4. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. za rodiny a kultúru života

16:00 sv. lit.

Nedeľa 1. 5.  PIATÁ NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM.

Svätý prorok Jeremiáš

*ZBP Elena Egedová, 70. rokov

 10:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO