ROZHANOVCE 26.10. – 1.11.2015

Pondelok 26. 10.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

NEBUDE!!!

Utorok 27. 10. Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida. *ZBP a vedenie Sv. Duchom Peter a Marta

17:30 sv. lit.

Streda 28. 10. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.  *ZBP Tibor s rodinou

7:30 sv. lit.

Štvrtok 29. 10. Svätá prep. mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios

NEBUDE!!!

Piatok 30. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. *ZBP Radka

17:30 sv. lit.

– nácvik zboru

Sobota 31. 10.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup *ZBP Milan

7:30 sv. lit.

Nedeľa 1. 11. 23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

zádušná sv. liturgia

11:00 sv. lit.

– po liturgii parastas s hramotami na cintoríne

ČIŽATICE 26.10. – 1.11.2015

Piatok 30. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. + z rod. Takačovej, Dulinovej, Matiovej

18:00 sv. lit.

Nedeľa 1. 11. 23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

zádušná sv. liturgia

9:00 sv. lit.

– Po liturgii panychída s hramotami pri kríži

VAJKOVCE 26.10. – 1.11.2015

Nedeľa 1. 11. 23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

zádušná sv. liturgia

7:30 sv. lit.

– Po liturgii panychída s hramotami

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO