ROZHANOVCE 26.12.2016 – 1.1.2017

Pondelok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP vnúčatá z rod. Forgáčovej

11:00

sv. lit.

Utorok 27. 12. Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný. + z rodiny Tchúrovej

8:00

sv. lit.

Streda 28. 12. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. + Vladimír a Vladimír Ongáľ

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Štvrtok 29. 12. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel. + Ondrej Kolesár

NEBUDE!!!

Piatok 30. 12.

– voľnica

Svätá mučenica Anýzia. Vlastný úmysel kňaza

NEBUDE!!!

Sobota 31. 12.

– Silvester

Sobota po Kristovom Narodení. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

*ZBP Milan Košč

18:00

sv. lit. ďakovná

– ďakovný akatist

Nedeľa 1. 1. 2017

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého.

*ZBP Anton a Melánia

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 26.12.2016 – 1.1.2017

Pondelok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP a pokoj pre Martu s rodinou

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

Sobota 31. 12.

– Silvester

Sobota po Kristovom Narodení. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit. ďakovná

Nedeľa 1. 1. 2017

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého

*Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 26.12.2016 – 1.1.2017

Pondelok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. * za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Sobota 31. 12.

– Silvester

Sobota po Kristovom Narodení. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

*za dobrodincov

(o. Peter Pacák)

16:30

sv. lit.

– ďakovný akatist

Nedeľa 1. 1. 2017

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO