ROZHANOVCE 26.2.-3.3.2024

Pondelok 26. 2. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. *ZBP Marta a Peter
NEBUDE!!!
Utorok 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. *ZBP Irena Kolesárová
NEBUDE!!!
Streda 28. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. + Alžbeta Andricová, panych

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 29. 2. Náš prepodobný otec Kassián. + Štefan Mika

+ Štefan Pfeifer

7:30

sv. lit.

Piatok 1. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LIT.

Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď, adorácia

Sobota 2. 3.

– 3. zádušná sobota

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. + zádušná

7:30

sv. lit.

– panychýda, hramoty

Nedeľa 3. 3. NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ *ZBP rod. Petrušová

KUMULOVANÁ:

*ZBP Magda Šimčová

10:00

sv. lit. Bazila V.

 

ČIŽATICE 26.2.-3.3.2024

Pondelok 26. 2. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. + Anna Lechmanová

(o. Marek)

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 29. 2. Náš prepodobný otec Kassián. + Anna Chovancová

KUMULOVANÁ:

+ Andrej, Veronika, Andrej z rod. Lukačkovej

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

krížová cesta, spoveď

Sobota 2. 3.

– 3. zádušná sobota

Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + zádušná

9:00

sv. lit.

– panychýda, hramoty

Nedeľa 3. 3.

– voľby do kurátorskej rady

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ *ZBP za dobrodincov chrámu a za obrátenie hriešnikov

(o. Peter)

8:30

sv. lit. Bazila V.

 

VAJKOVCE 26.2.-3.3.2024

Nedeľa 3. 3. NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ *ZBP za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit. Bazila V.

 

10:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO