ROZHANOVCE 26.2. – 4.3.2018

Pondelok 26. 2. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. + Anton Jozefjak

17:30

sv. lit.

Utorok 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
NEBUDE!!!
Streda 28. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. + Mária, Štefan, Mária z rod. Sabolovej

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 1. 3. Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Ján, Filip, Anna z rod.

Lengyelovej

16:00

sv. lit. ZMENA!!!

Prvý Piatok 2. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. +Ján, Veronika Basaloví

17:30

sv. lit. VPD

 

14:00

spoveď chorých

Sobota 3. 3. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. ZÁDUŠNÁ

8:00

sv. lit.

– hramoty

Nedeľa 4. 3. NEDEĽA 3.TÝŽDŇA VEĽKÉHO, KRÍŽUPOKLONNÁ. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Petra

 

Vypomínka: ZBP Margita

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Sepešiová, p. Katónová, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Pilátovú a  p. Rudišinovú.

 

ČIŽATICE 26.2. – 4.3.2018

Utorok 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. + Anna, Andrej z rod. Majorskej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 1. 3. Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. *ZBP Anna s rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

10:00

spoveď chorých

Sobota 3. 3. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. ZÁDUŠNÁ

17:00

sv. lit.

– panychída

 

16:30

spoveď

Nedeľa 4. 3. NEDEĽA 3.TÝŽDŇA VEĽKÉHO, KRÍŽUPOKLONNÁ. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Tresová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Kristana Štefana a Rodinu Majorskú.

 

VAJKOVCE 26.2. – 4.3.2018

Nedeľa 4. 3. NEDEĽA 3.TÝŽDŇA VEĽKÉHO, KRÍŽUPOKLONNÁ. +Margita Lenardová

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

9:00

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO