ROZHANOVCE 26.3. – 2.4.2018

Svätý a veľký pondelok 26. 3. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. + Margita Bavoľarová

17:30

sv. lit. VPD

Svätý a veľký utorok 27. 3. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. *ZBP Jana, Eva

17:30

sv. lit.

 

10:00

spovedanie v senior centre

Svätá a veľká streda 28. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Marta Basalová

17:30

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

Svätý a veľký štvrtok 29. 3. Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. *ZBP Ondrej, Martin, Alžbeta

17:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

– STRASTI

Svätý a veľký piatok 30. 3.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 – Kráľovské hodiny

15:00 – večiereň s uložením pláštenice

18:00-22:00 – poklona pri božom hrobe

– zbierka na Boží hrob

15:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 31. 3. – poklona pri božom hrobe

10:00 – 12:00

14:00 – 17:00

*ZBP František s rod.

17:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 1. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *Za veriacich farnosti

5:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

11:00

sv. lit. J. Zlatoústeho

– večiereň paschy

SVETLÝ PONDELOK 2. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *Za veriacich farnosti

11:00

sv. lit. J. Zlatoústeho

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Ongaľová, p. Murcková, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň o upratovanie chcem poprosiť p. Jurkovú a p. Pacákovú.

 

ČIŽATICE 26.3. – 2.4.2018

Svätý a veľký utorok 27. 3. 13:00 – spoveď chorých
Svätý a veľký štvrtok 29. 3. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.  *ZBP rod. Dulinová

(o. Peter Pacák)

16:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 30. 3.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 – Utiereň strastí

– poklona pri božom hrobe: 19:00-22:00 (stráž)

– zbierka na Boží hrob

16:30

Večiereň s uložením pláštenice

(o. Marek Jeník)

Svätá a veľká sobota 31. 3. – adorácia pri Božom hrobe:

10:00 do 16:00 (stráž)

20:00-22:00 (stráž)

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

16:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 1. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *ZBP Milena Dulinová, živ. jub.

(o. Marek Jeník)

6:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

7:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 2. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK. *ZBP Jozef

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 26.3. – 2.4.2018

Svätý a veľký piatok 30. 3.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

17:00 – Večiereň s uložením pláštenice

– zbierka na Boží hrob

(o. Peter Pacák)

Svätá a veľká sobota 31. 3.   Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

15:00

 Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 1. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

8:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 2. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO