ROZHANOVCE 26.5. – 1.6.2014

Pondelok 26. 5.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

+ Ján Pilát, Tomáš Tomko

17:30

Utorok 27. 5.

– DETSKÁ LITURGIA

Svätý hieromučeník Terapont.

*ZBP Ján  a Irena Cienki, výročie

17:30

Streda 28. 5.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

+ z rod. Bekenyiovej

17:30

Štvrtok 29. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

 

*ZBP Lenka Halušková

18:30

ZMENA!!!

Piatok 30. 5.

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

+František

17:30

Sobota 31. 5.

Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

+ Anna Bielíková

7:30

Nedeľa 1. 6.

– ZBIERKA NA KATOLÍCKE MÉDIA

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU

*ZBP Mirko Henžel, 10 r.

11:00

 

ČIŽATICE 26.5. – 1.6.2014

Pondelok 26. 5.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

+ František a Margita

16:00

Štvrtok 29. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

*za veriacich farnosti

17:00

Nedeľa 1. 6.

– ZBIERKA NA KATOLÍCKE MÉDIA

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU

* ZBP Magdaléna Koščová, narodeniny

8:00

 

VAJKOVCE 26.5. – 1.6.2014

Štvrtok 29. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

+ Juraj a Helena

16:00

Nedeľa 1. 6.

– ZBIERKA NA KATOLÍCKE MÉDIA

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU

* ZBP Magdaléna Koščová, narodeniny

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO