ROZHANOVCE 26.6. – 2.7.2017

Pondelok 26. 6.

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. *ZBP rod. Balážová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 27. 6. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. + Štefan Mika

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 28. 6.

– detská sv. liturgia

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. + Mária a Ondrej Pastoroví

17:30

sv. lit.

Štvrtok 29. 6.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *ZBP Helena, Alena, Jozef

17:30

sv. lit.

Piatok 30. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. + Janka Migačová

17:30

sv. lit.

Sobota 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. *ZBP  Marta, Peter, Regina, Kamila

7:30

sv. lit.

Nedeľa 2. 7.

NEDEĽA 4.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Uloženie úctyhodného rúcha presvätej Bohorodičky v Blachernách.

*ZBP Anton a Melánia

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 26.6. – 2.7.2017

Štvrtok 29. 6.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

+ Andrej, Veronika, Andrej z rod.Lukačkovej

(o. Peter Pacák)

19:00

sv. lit.

Piatok 30. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

*ZBP Helena

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 2. 7.

NEDEĽA 4.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Uloženie úctyhodného rúcha presvätej Bohorodičky v Blachernách.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre Bohuznáme rod.

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 26.6. – 2.7.2017

Štvrtok 29. 6.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 2. 7.

NEDEĽA 4.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Uloženie úctyhodného rúcha presvätej Bohorodičky v Blachernách.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO