ROZHANOVCE 26.8. – 1.9.2013

Pondelok 26. 8.

Svätí mučeníci Adrián a Natália.

+ Jozef Šonka

7:30

– sv. liturgia

Utorok 27. 8.

Náš prepodobný otec Pimen. Hieromučeník (blahoslavený) Metod Dominik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov.

+ Vincent, Veronika, Ondrej

7:30

– sv. liturgia

Streda 28. 8.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyter.

+ Ondrej Dudáš

7:30

– sv. liturgia

Štvrtok 29. 8.

– štátny sviatok

– odporúčaný sviatok

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Ľubica a Ján

7:30

– sv. liturgia

DUCHOVNÁ OBNOVA, „TRÍDUUM“,

o. Atanáz Mandzák CSsR

Piatok 30. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia.

*ZBP Marta a Peter Kalaninoví

18:00

– sv. lituriga

– moleben k bl. Dominikovi

17:00

– sv. spoveď

Sobota  31. 8.

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.

Úmysel kňaza

17:00

– sv. liturgia

– moleben k bl. Dominikovi

– agapé na farskom dvore

16:00

– sv. spoveď

Nedeľa 1. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  BL. MUČENÍKA METODA DOMINIKA TRČKU

15. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

* za veriacich farnosti

10:00

– sv. liturgia

– myrovanie

– obchod chrámu

 

ČIŽATICE 26.8. – 1.9.2013

Piatok 30. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia.

*ZBP Helena s rodinou

16:30

Nedeľa 1. 9.

15. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

Úmysel kňaza

8:00

(o.  Atanáz Mandzák, CSsR)

 

VAJKOVCE 26.8. – 1.9.2013

Štvrtok 29. 8.

– štátny sviatok

– odporúčaný sviatok

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

+ z rod. Zeleňákovej a Egedovej

8:30

Sobota 31. 8.

(Nedeľa)

15. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

*ZBP rod. Šimkovej a Štieberovej

16:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO