ROZHANOVCE 26.8. – 1.9.2019

Pondelok 26. 8. Svätí mučeníci Adrián a Natália. *ZBP Ľubica s rod.

17:30

sv. lit.

Utorok 27. 8. Náš prepodobný otec Pimen. *ZBP Elena

7:30

sv. lit.

Streda 28. 8. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. + z rod. Lenardovej
NEBUDE!!!
Štvrtok 29. 8.

– odporúčaný sviatok, myrovanie

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Marta Lukáčová

08:00

sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 30. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Štefan

17:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Sobota 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. *za dobrodincov PÚŤ DO MARIAPOUCS
Nedeľa 1. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

*za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 26.8. – 1.9.2019

Štvrtok 29. 8.

– odporúčaný sviatok, myrovanie

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + z rod. Lechmanovej, Hirkovej

(o. Peter Pacák)

09:30

sv. lit.

Nedeľa 1. 9. NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

*ZBP Jaroslav, Majka, Jarka

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 26.8. – 1.9.2019

Nedeľa 1. 9. NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

– vo štvrtok je odporúčaný sviatok, platí pôstna disciplína ZDŽANLIVOSŤ DO MASA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO