ROZHANOVCE 27.1. – 2.2.2014

Pondelok 27. 1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

+ Mária Petrilová

17:30

Utorok 28. 1.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

+ Andrej Kalanin

17:30

Streda 29. 1.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

*ZBP Miroslav

17:30

Štvrtok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

+ Peter, Mária Mandžejoví

17:30

Piatok 31. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

+ Ján Soroka

17:30

Sobota  1. 2.

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón.

*ZBP Peter Bačo

7:30

Nedeľa 2. 2.

– požehnanie sviec

 – myrovanie

NEDEĽA O ZACHEJOVI

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Anna, Štefan

11:00

 

ČIŽATICE 27.1. – 2.2.2014

Utorok 28. 1.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

+ Valent a Michal

16:00

Štvrtok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

+ za duše v očistci na ktoré si nikto nespomína

16:00

Nedeľa 2. 2.

– požehnanie sviec

 – myrovanie

NEDEĽA O ZACHEJOVI

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Štefan Vadas

8:00

 

VAJKOVCE 27.1. – 2.2.2014

Streda 29. 1.

DETSKÁ SV. LITURGIA

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

+ Jozef a Mária Budíkovi

16:00

Nedeľa 2. 2.

– požehnanie sviec

 – myrovanie

NEDEĽA O ZACHEJOVI

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO