ROZHANOVCE 27.1. – 2.2.2020

Pondelok 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Utorok 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Streda 29. 1. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. *ZBP Eva s rod.

7:30

sv. lit.

Štvrtok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. + Anna a Štefan Lengyeloví, 25r., panych.

7:30

sv. lit.

Piatok 31. 1.

– Detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + Margita Jurková

17:00

sv. lit.

Sobota 1. 2. Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Margita Ferková

7:30

sv. lit.

Nedeľa 2. 2.

– požehnanie sviec

– myrovanie

– začiatok predpôstneho obdobia

32. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Hugo

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 27.1. – 2.2.2020

Pondelok 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. *ZBP Dominik a Nikolka

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 2. 2.

– požehnanie sviec

– myrovanie

– začiatok predpôstneho obdobia

32. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*Za šírenie kultúry života a rodiny

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 27.1. – 2.2.2020

Nedeľa 2. 2.

– požehnanie sviec

– myrovanie

– začiatok predpôstneho obdobia

32. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO