ROZHANOVCE 27.11. – 3.12.2017

Pondelok 27. 11. Svätý mučeník Jakub Perzský. + Štefan Mika, výročná, panychída

17:30

sv. lit.

Utorok 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. *ZBP Anna

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 29. 11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + Ondrej a Veronika Tóthoví

17:30

sv. lit.

Štvrtok 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. *ZBP rod. Čorbová: Ejmi, Alex, Lorna, Martin

17:30

sv. lit.

Piatok 1. 12.

– detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Nahum. + Peter, Imrich, Petronela Bačoví

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a  po sv. liturgií

9:00

spoveď chorých

Sobota 2. 12. Svätý prorok Habakuk. + Vincent Huľvej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 3. 12.

– zbierka na charitu

– stretnutie s prvoprímajúcimi deťmi a s rodičmi

NEDEĽA 26.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Sofoniáš.

*ZBP Ján Lengyel

11:00

sv. lit.

Spovedá sa pred alebo po sv. liturgiách celý týždeň.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Tóthová, p. Horňáková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Ongaľovú a p. Murckovú.

Evanjelizačný koncert kňazskej hudobnej skupiny ANASTASIS ´95. sa uskutoční v utorok 28.11. vo Veritase na Dominikánskom námestí so začiatkom o 19.00 hod. (trvanie cca 1,5 hod.). Prítomný bude aj náš vladyka Milan Chautur. Koncert je v rámci výročí našej eparchie a nášho vladyku.

 

ČIŽATICE 27.11. – 3.12.2017

Utorok 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový.

+ Ján a Mária Guľášoví

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

16:00

sv. spoveď

Streda 29. 11. 9:00 – sv. spoveď chorých

Piatok 1. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Nahum.

*ZBP František s rodinou

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 3. 12.

– zbierka na charitu

NEDEĽA 26.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Sofoniáš.

+ Michal a Ján Raganoví

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Jána Lechmana, Rodina Márie Chovanovej, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rod. Lechmanovú Rusnákovú a Rodinu Juskovú.

 

VAJKOVCE 27.11. – 3.12.2017

Streda 29. 11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. *za veriacich farnosti

16:00

sv. lit.

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 3. 12.

NEDEĽA 26.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Sofoniáš.

+ Nadežda

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO