ROZHANOVCE 27.2. – 5.3.2017

Pondelok 27. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

+ Štefan Mika

16:00

sv. lit. ZMENA!!!

– Veľkopôstny moleben

Utorok 28. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. * ZBP Irena Kolesárová

17:30

sv. lit.

Streda 1. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– Detská sv. liturgia

Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Andrej Kalanín

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 2. 3. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. + Vincent Huľvej

17:30

sv. lit.

Prvý Piatok 3. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. *ZBP Juliana Líšková

17:30

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých, pred a po sv. liturgií

 Sobota 4. 3. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. *ZBP Juliana Líšková

8:00

sv. lit.

Nedeľa 5. 3.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý mučeník Konón.

*ZBP za zamestnancov a klientov seniorcentra

11:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

 

Veľký pôst – nosiť si na VPD brožúrky „Moja modlitba“, zdtžanlivosť od mäsa je záväzná v stredy a piatky.

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali  p. Mrásková, p. Petrušová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Sepešiovú a p. Katónovú.

 

ČIŽATICE 27.2. – 5.3.2017

Pondelok 27. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

+ z rod. Semanovej a Vadasovej

17:30

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

– sv. spoveď  po sv. liturgií

Utorok 28. 2.

9:00 spoveď chorých

Piatok 3. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. +Štefan Kristan

17:30

sv. lit. VPD

Nedeľa 5. 3.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý mučeník Konón.

*ZBP Ervin a Lýdia

(o. Marek Maďar)

9:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

 

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Jána Lechmana a Rodinu Márie Chovanovej.

 

VAJKOVCE 27.2. – 5.3.2017

Utorok 28. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. + z rod. Martečíkovej a Pažitkovej

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 5. 3. NEDEĽA 1. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý mučeník Konón.

 Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO