ROZHANOVCE 27.2.-5.3.2023

Pondelok 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. *ZBP a ochrana pre Irenu Kolesárovú

7:30

prvý čas a Veľkopôstny moleben

Utorok 28. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. + Regina

17:00

sv. lit. VPD

Streda 1. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.  + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 2. 3. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. + Mária, Alžbeta, Mária z rod. Batíkovej,

7:30

Veľkopôstny moleben

+panychída

Piatok 3. 3.

– detská svätá liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. + Jozef, Anna, Zuzana, Ján z rod. Tkáčovej

17:00

sv. lit. VPD

– stretnutie s deťmi

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v sákrestii

2. Zádušná Sobota 4. 3. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. + zádušná

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 5. 3.

– zbierka na charitu

2. NEDEĽA VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý mučeník Konón.

*ZBP: Peter, Pavla, Rebeka, Katka, Lenka

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 27.2.-5.3.2023

Pondelok 27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. + Silvia Polnišová

(o. Peter)

17:00

Veľkopôstny moleben

+panychída

 

16:30

sv. spoveď

Streda 1. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. +Andrej Hruška

(o. Marek)

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

sv. spoveď chorých

Piatok 24. 2. – zdržanlivosť od mäsa
2. Zádušná Sobota 4. 3. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. + zádušná

17:00

sv. lit.

– panychída, hramoty

 

18:15

kurátorská rada

Nedeľa 5. 3.

– zbierka na charitu

2. NEDEĽA VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý mučeník Konón.

*ZBP, pokoj pre rod. Hufnágelová, Kristanová, Doľáková

(o. Peter)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 27.2.-5.3.2023

Nedeľa 5. 3. 2. NEDEĽA VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý mučeník Konón.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO