ROZHANOVCE 27.3. – 2.4.2017

Pondelok 27. 3.

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. +Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Utorok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Ondrej a Anna Koverovi

16:00

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 29. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– Detská sv. liturgia

Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. + Štefan a Anna Lengyeloví

17:30

sv. lit.

– Krížová cesta

Štvrtok 30. 3. Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho. *ZBP Alžbeta

17:30

sv. lit. VPD

Piatok 31. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. + Mária Basalová

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 1. 4. Naša prepodobná matka Mária Egyptská. *ZBP Stanislav
PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO ĽUTINY
Nedeľa 2. 4.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

*ZBP zamestnancov a klientov seniorcentra,

vypomínka:
p. L. Andrico, ž.j. 60

11:00

lit. Sv. Bazila Veľkého

Náš chrám v tomto týždni upratovali:   p. Šebaková, p. Kovalčínová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na: p. Husnajovú p. Šonkovú! Upratovanie pred Veľkou nocou bude v sobotu 1.4., potom vyznačím tri dvojice a budú mať priestor aj dobrovoľníci (generálne upratovanie, umývanie ikien, atď..)

Prosba o 2% z daní, rozdávať tlačivá

Tvorivé dielne: Dňa 2.4.2017 o 16:00 sa uskutočnia v KD v Rozhanovciach „tvorivé dielne“, na ktorých budeme vyrábať veľkonočnú výzdobu. Pozvané sú všetky deti, mládež a rodičia. Čo si treba priniesť: vyfúknuté vajíčka 2,3 ks., lepidlo, nožnice, bavlnky, stužky,

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO ĽUTINY SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur. PROGRAM: 9:15 rozjímavý sv. ruženec, 10:00 archijerejská sv.liturgia, 11:30 katechéza, 12:00 obed a prestávka, 13:30 moleben k Presvätej Bohorodičke alebo iná pobožnosť, 14:00 – 14:30 odchod späť, predpokladaný čas návratu je 15:30 – 16:00 hod.

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Informácie nájdete na nástenke a na webe www.centrum.aetos.sk. PRIHLÁSOVANIE JE UŽ OTVORENÉ.

ČIŽATICE 27.3. – 2.4.2017

Utorok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.

+Mária Dulinová,

– panychída za +Júliusa Lenarda

(o. Peter Pacák)

17:30

sv. lit.

– Krížová cesta

Piatok 31. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

+Ján a Anna z rod. Farkašovej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit. VPD

Nedeľa 2. 4.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

*ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

lit. Sv. Bazila Veľkého

Tento týždeň upratovali náš chrám: Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na: Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a Rodinu Sydorjakovú.

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

Tvorivé dielne: Dňa 2.4.2017 o 16:00 sa uskutočnia v KD v Rozhanovciach „tvorivé dielne“, na ktorých budeme vyrábať veľkonočnú výzdobu. Pozvané sú všetky deti, mládež a rodičia. Čo si treba priniesť: vyfúknuté vajíčka 2,3 ks., lepidlo, nožnice, bavlnky, stužky,

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO ĽUTINY SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur. PROGRAM: 9:15 rozjímavý sv. ruženec, 10:00 archijerejská sv.liturgia, 11:30 katechéza, 12:00 obed a prestávka, 13:30 moleben k Presvätej Bohorodičke alebo iná pobožnosť, 14:00 – 14:30 odchod späť, predpokladaný čas návratu je 15:30 – 16:00 hod.

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Informácie nájdete na nástenke a na webe www.centrum.aetos.sk.

VAJKOVCE 27.3. – 2.4.2017

Pondelok 27. 3. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

+Slavomír Štofčo, výročná

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 2. 4.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO