ROZHANOVCE 27.3.-2.4.2023

Pondelok 27. 3. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. + Mária Basalová

7:30

Tretí čas,

panychída

Utorok 28. 3. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. + Imrich Nagy

7:30

Veľkopôstny moleben,

panychída

Streda 29. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. + Štefan Mika

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 30. 3. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. *ZBP rod. Iglajová

7:30

Tretí čas,

panychída

Piatok 31. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– stretnutie s deťmi na prvú sv. spoveď

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit. VPD

Sobota 1. 4. Sobota svätého a spravodlivého Lazára + Juraj Žatkovič

10:00

sv. lit.

 

9:30

predveľkonočná spoveď

Nedeľa 2. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA *ZBP Ladislav Andrico

10:00

sv. lit. Jána Zlatoústeho

 

ČIŽATICE 27.3.-2.4.2023

Pondelok 27. 3. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. + Anna Šulíková, pohrebná

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 30. 3. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. *ZBP Anna

(o. Marek)

17:00

sv. lit. VPD

Sobota 1. 4. Sobota svätého a spravodlivého Lazára + Ján a Mária Miňoví

(o. Peter)

12:30

sv. lit.

 

12:00

predvianočná spoveď

Nedeľa 2. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA *ZBP ZBP rod. Kurayová

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 27.3.-2.4.2023

Nedeľa 2. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA *za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

10:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO