ROZHANOVCE 27.5. – 2.6.2013

Pondelok 27. 5. Svätý hieromučeník Terapont.

*Zdravie Michaely a jej dieťaťa

18:30 

Utorok 28. 5.

– Detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

*ZBP rod. Michala Marcina

18:00

Streda 29. 5. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

+ Imrich Bačo

18:30

Štvrtok 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

*Zdravie Michaely a jej dieťaťa

18:30

Piatok 31. 5. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

*ZBP Monika

17:00 ZMENA!!!

Sobota 1. 6. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

+ Štefan Franko, 15. výročie

7:00

Nedeľa 2. 6.

2. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Štefan Mika

9:00 ZMENA!!!

ČIŽATICE 27.5. – 2.6.2013

Utorok 28. 5. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

*ZBP Helena a Štefan

17:00

Piatok 31. 5.

– SV. SPOVEĎ A GENERÁLKA

Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

*Zdravie Margity

18:00

– po sv. Liturgií sv. spoveď a príprava na slávnosť

Nedeľa 2. 6.

– PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

2. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP novomanželov: Jaroslav a Mária

11:00

VAJKOVCE 27.5. – 2.6.2013

Streda 29. 5. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*ZBP Mária a Andrej Mazákoví

17:00

Nedeľu 1. 6.

2. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

Za veriacich farnosti

7:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO