ROZHANOVCE 27.6. – 3.7.2016

Pondelok 27. 6. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. + Mária

7:30 sv. lit.

–  spoveď  pred a po sv. liturgií

9:00 – spoveď chorých

Utorok 28. 6. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. + Helena Huľvejová

7:30 sv. lit.

– spoveď  pred a po sv. liturgií

Streda 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *ZBP Iveta s rodinou 17:30 sv. lit.

–  spoveď po sv. liturgií

Štvrtok 30. 6. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. *ZBP Pavlína Tkáčová

7:30 sv. lit.

–  spoveď po sv. liturgií

Piatok 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

NEBUDE!!!

Sobota 2. 7. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

NEBUDE!!!

Nedeľa 3. 7. NEDEĽA 7. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Hyacint.

*ZBP Milan a Anna

(o. Marek Jeník)

9:30 sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 27.6. – 3.7.2016

Streda 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Justína

16:00 sv. lit.

13:30 – spoveď chorých

14:30 – spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. * ZBP Helena

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 3. 7. NEDEĽA 7. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Hyacint.

*ZBP Verona

(o. Marek Jeník)

8:00 sv. lit. ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 27.6. – 3.7.2016

Utorok 28. 6.

– predvečer sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. + Helena a Štefan

19:00 sv. lit.

– spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 3. 7. NEDEĽA 7. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Hyacint.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO