ROZHANOVCE 27.6.-3.7.2022

Pondelok 27. 6. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Utorok 28. 6. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. *ZBP Michaela s rod.
NEBUDE!!!
Streda 29. 6.

prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *ZBP Michaela Macáková

17:00

sv. lit.

Štvrtok 30. 6. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. + Alžbeta Valíková

7:30

sv. lit.

Prvý Piatok 1. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. *ZBP Mária Bavoľárová, a Pavol, Mária, Samuel Filipoví

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v sákresti

Sobota 2. 7. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. + Ladislav Iglaj
NEBUDE!!!
Nedeľa  3. 7. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý mučeník Hyacint.

*ZBP František Lechman s rod.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 27.6.-3.7.2022

Pondelok 27. 6. 9:00 – spoveď chorých
Streda 29. 6.

prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Ladislav Sekeľ

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Štvrtok 30. 6. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. + Imrich Mária Lechmanoví, Ondrej Sučko

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

– sv. spoveď po sv. liturgii

Prvý Piatok 1. 7. – zdržanlivosť od mäsa

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

Nedeľa  3. 7. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý mučeník Hyacint.

*ZBP Viktor Kuray

Vypomienka: ZBP Roman, 18 r.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 27.6.-3.7.2022

Streda 29. 6.

prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.
NEBUDE!!!
Nedeľa  3. 7. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý mučeník Hyacint.

*za veriacich

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO