ROZHANOVCE 27.8. – 2.9. 2012

Pondelok 27.8.

– Kurátorská rada po sv. lit.

Náš prepodobný otec Pimen. Hieromučeník (blahoslavený) Metod Dominik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov.

+ Anna, Štefan, a Štefan Frankoví

18:30

Utorok 28.8. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyter. + Vincent a Margita Šimčoví

18:30

DUCHOVNÁ OBNOVÁ, o. Štefan Ištvaník CSsR

Streda 29.8.

-odporúčaný sviatok.

-myrovanie

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. * na dobrý úmysel darcu

18:30

 Téma: Hriech

Štvrtok 30.8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Baláž František

18:30

Téma: Božie milosrdenstvo

Piatok 31.8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Ján Bereš

18:30

Téma: Spoveď

Sobota 1.9.

– Moleben k Bohorodičke

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.

+ z rod. Bekényiovej a Líškovej

7:30

Téma: Mária naša matka

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ GR. KAT. CHRÁMU BL. METODA DOMINIKA TRČKU V ROZHANOVCIACH

Hlavný slúžiaci a kazateľ: o. viceprovinciál Jaroslav Štelbaský CSsR

Nedeľa 2. 9.

-inštalovanie relikvií bl. Metoda Trčku

-myrovanie s molebenom k mučeníkovi

14. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP veriacich farnosti

10:00

Náš chrám upratovali p. Katonová, p. Šimčová, p. Mireková a p. Rudišinová, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Tothovú a p. Horňákovú.

 

ČIŽATICE 27.8. – 2.9. 2012

Streda 29.8.

-odporúčaný sviatok.

-myrovanie

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

+ František Hruška

17:00

Nedeľa 2. 9.

14. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP pokoj a pomoc pre Máriu

8:00

Tento týždeň generálne upratovanie v našom chráme pred odpustom mali: rodina Viktora Kuraya, rodina Erika Tresu, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na rod. Lechmanovú, Rusnákovú, a rodinu Františka Hrušku.

 

VAJKOVCE 27.8. – 2.9. 2012

Pondelok 27.8.

 

Náš prepodobný otec Pimen. Hieromučeník (blahoslavený) Metod Dominik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov. + Štefan Škripko

17:00

Sobota 1.9.

(Nedeľa)

 

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Za veriacich farnosti

18:30 ZMENA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO