ROZHANOVCE 27.9. – 3.10.2021

Pondelok 27. 9. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Utorok 28. 9. Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, český knieža. + Helena, Imrich, Štefan

7:30

sv. lit.

Streda 29. 9. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. + Monika Nigutová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 30. 9. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. + Alžbeta Valiková

17:30

sv. lit.

Piatok 1. 10. 

– DETSKÁ SV. LIT.

– VOĽNICA

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. 

Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

+ Imrich Palaščák

17:00

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

 

16:00

adorácia a sv. spoveď v sákrestii

Sobota 2. 10. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. + Ladislav Iglaj

7:30

sv. lit.

Nedeľa 3. 10. 

– zbierka KBS

– myrovanie

19. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI. 

Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.

*ZBP rod. Fedorová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 27.9. – 3.10.2021

Utorok 28. 9. Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, český knieža. + Imrich, Milan, Mária, Ján 

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:00

adorácia a sv. spoveď v sákrestii

Štvrtok 30. 9. 9:00 – spoveď chorých

– Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

Piatok 1. 10. 

– VOĽNICA

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. 

Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

+ Martina 

 (o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 3. 10. 

– zbierka KBS

– myrovanie

19. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI. 

Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.

+ Milan Fedor 

(o. Peter)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 27.9. – 3.10.2021

Nedeľa 3. 10. 

– myrovanie

19. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI. 

Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.

+ Michal, Michal 

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO