ROZHANOVCE 28.1. – 3.2.2019

Pondelok 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. + Alžbeta Sepešiová

17:30

sv. lit.

Utorok 29.1. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.
NEBUDE!!!
Streda 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. *ZBP Jozef s rod.

(o. Marek Maďar)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + Michal Tomko

16:00

sv. lit.

Piatok 1. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. *ZBP Mária Ordošová st. s rod.

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 2. 2.

– odporúčaný sviatok

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Eva s rod.

8:00

sv. lit.

Nedeľa 3. 2.

– požehnanie sviec  a myrovanie

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

*ZBP Michal Bujňák

10:00

sv. lit.

– stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sv. spoveď

 

ČIŽATICE 28.1. – 3.2.2019

Štvrtok 31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

Spoveď chorých o 13:00 sv. lit.

Sobota 2. 2.

– odporúčaný sviatok

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Helena Hrušková

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

– sv. spoveď po sv. lit.

Nedeľa 3. 2.

– požehnanie sviec  a myrovanie

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

*ZBP Jozef Jusko, živ. jub.
Vypomínka: ZBP Dominik Sabo

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 28.1. – 3.2.2019

Pondelok 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. *za veriacich farnosti

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 3. 2.

– požehnanie sviec  a myrovanie

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:20

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO