ROZHANOVCE 28.11. – 4.12.2016

Pondelok 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. + Juraj Vataj

17:30 sv. lit.

– spoveď  pred a po sv. liturgií

Utorok 29. 11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + František Petro

17:30 sv. lit.

– spoveď po sv. liturgií

Streda 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + Štefan Mika

11:00

pohrebná sv. lit.

17:00 – nácvik detského zboríka

Štvrtok 1. 12. Svätý prorok Nahum. + Ján, Alžbeta z rod. Fedorovej

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

p. Piatok 2. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Habakuk. + Milan, Ján, a Mária z rod. Tóthovej

17:30 sv. lit.

9:00spoveď chorých, pred a po sv. liturgií

Sobota 3. 12. Svätý prorok Sofoniáš. +Za duše trpiace v očistci

8:00 sv. lit.

Nedeľa 4. 12.

– zbierka na charitu

29.NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

*ZBP Jana s rodinou

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 28.11. – 4.12.2016

Utorok 29. 11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + Andrej, Ondrej, Andrej

16:00 sv. lit.

13:30spoveď chorých

14:30spoveď pred sv. liturgiou

p. Piatok 2. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Habakuk. +Ján a Mária z rod. Guľášovej

(o. Marej Jeník)

17:30 sv. lit.

Nedeľa 4. 12.

– zbierka na charitu

29.NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

*za zdravie rod. Dulinovej

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 28.11. – 4.12.2016

Streda 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + úmysel kňaza

16:00 sv. lit.

15:30spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 4. 12. 29.NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO