ROZHANOVCE 28.11.-4.12.2022

Pondelok 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. +Elena Egedová

7:30

sv. lit.

Utorok 29. 11. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. + Andrej Pacák

17:30

sv. lit.

Streda 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + Andrej Petruš

17:30

sv. lit.

Štvrtok 1. 12. Svätý prorok Nahum. + František Košč

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Prvý Piatok 2.12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prorok Habakuk.

9:00 – sv. spoveď chorých

16:00 – adorácia a sv.spoveď v sákrestii

*ZBP rod. Iglajová

17:00

sv. lit.

 

18:00

nácvik na jasličkovú pobožnosť, stretnutie kurátorov

Sobota 3. 12. Svätý prorok Sofoniáš. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Nedeľa 4. 12. 26. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

*ZBP vnúčatá z rod. Forgáčovej

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 28.11.-4.12.2022

Pondelok 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. + Ján

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

16:00

svätá spoveď

Streda 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + z rod. Tkáčovej, Lechmanovej, Kurayovej, Tresovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 1. 12. Svätý prorok Nahum.  
9:00

svätá spoveď chorých

Nedeľa 4. 12. 26. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

*ZBP Mária Kurayová

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 28.11.-4.12.2022

Streda 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný.
Sobota 3.12

s platnosťou na Nedeľu

26. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:45

svätá spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO