ROZHANOVCE 28.12.2020 – 3.1.2021

Pondelok 28. 12. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. + Anna Marcinčáková

17:30

sv. lit.

Utorok 29. 12. Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel. + Lajko Horváth

17:30

sv. lit.

Streda 30. 12. Svätá mučenica Anýzia. + Štefan Anna Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Štvrtok 31. 12. Naša prepodobná matka Melánia Rímska. + Imrich Elena Cibuľoví

17:30

sv. lit.

ĎAKOVNÁ

Piatok 01.01.2021

– prikázaný sviatok,

– VOĽNICA,

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa *ZBP rod. Sepešiová

10:00

sv. lit.

Sobota 2. 1. s platnosťou na nedeľu Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. *ZBP rod. Pavlovičová

17:30

sv. lit. pre seniorov

Nedeľa 3. 1. NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

*ZBP Pavol Palaščák, za trpezlivosť

10:00

sv. lit.

pre rodičov s deťmi

 

ČIŽATICE 28.12.2020 – 3.1.2021

Piatok 01.01.2021

– prikázaný sviatok,

– VOĽNICA,

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 3. 1. NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

*ZBP Danielka Pachingerová

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 28.12.2020 – 3.1.2021

Piatok 01.01.2021

– prikázaný sviatok,

– VOĽNICA,

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Nedeľa 3. 1. NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO