ROZHANOVCE 28.3. – 3.4.2016

SVETLÝ PONDELOK 28. 3.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK. *za veriacich farnosti

11:00 sv. lit.

Svetlý utorok 29. 3. Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon. *ZBP Bohuznámej rodiny

(o. Marek Maďar)

18:00 sv. lit. ZMENA!!!

Svetlá streda 30. 3. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. + Alžbeta Dunová

17:30 sv. lit.

Svetlý štvrtok 31. 3. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. *ZBP Regina Lengyelová

17:30 sv. lit.

Svätý a veľký piatok 1. 4.

– voľnica

Naša prepodobná matka Mária Egyptská. + Katarína, Štefan, Jozef z rod. Forgáčovej

17:30 sv. lit.

Svätá a veľká sobota 2. 4. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. + Štefan a Anna Lengyeloví

7:30 sv. lit.

Nedeľa 3. 4.

– mesačná zbierka

 TOMÁŠOVÁ NEDEĽA. * ZBP Anton a Melánia

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 28.3. – 3.4.2016

SVETLÝ PONDELOK 28. 3.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK. *za dobrodincov, za vedenie obce Čižatice a za všetkých obyvateľov

9:00 sv. lit.

Svetlá streda 30. 3. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

+ Pachingerová

 Pohrebné obrady 14:00

Nedeľa 3. 4.

– mesačná zbierka

 TOMÁŠOVÁ NEDEĽA. *ZBP Sebastián Sekeľ

(o. Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

– v piatok je voľnica

 

VAJKOVCE 28.3. – 3.4.2016

SVETLÝ PONDELOK 6. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30 sv. lit.

Nedeľa 3. 4.

– mesačná zbierka

 TOMÁŠOVÁ NEDEĽA. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30 sv. lit.

– v piatok je voľnica

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO