ROZHANOVCE 28.4. – 4.5.2014

Pondelok 28. 4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.

+ Anna Bielíková, Jozef, Anton

17:30

Utorok 29. 4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

+ Ondrej a Veronika Tóthoví

17:30

– skúšanie detí

Streda 30. 4.

– DETSKÁ LITURGIA

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

+ Anna, Štefan, Mária

17:30

– nácvik detského zboríka

Štvrtok 1. 5.

Svätý prorok Jeremiáš.

+ Milan

7:30

ZMENA!!!

Prvý piatok 2. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Atanáz Veľký.

+ Imrich Závodník

17:30

– Skúšanie a nácvik sv. spovede

Sobota 3. 5.

Svätí mučeníci Timotej a Maura.

+ Júlia a Karol z rod. Juhasovej

8:00

– 1. sv. spoveď + generálka

Nedeľa 4. 5.

– prvé sv. prijímanie

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH

Svätá mučenica Pelágia.

*Za veriacich farnosti

11:00

 

ČIŽATICE 28.4. – 4.5.2014

Utorok 29. 4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

+ za duše trpiace v očistci

16:00

Nedeľa 4. 5.

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH

Svätá mučenica Pelágia.

*ZBP Števka Rusnáková

8:00

 

VAJKOVCE 28.4. – 4.5.2014

Streda 30. 4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

*za dobrodincov

16:00

15:00 -spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 4. 5.

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH

Svätá mučenica Pelágia.

*za dobrodincov

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO