ROZHANOVCE 28.5. – 3.6.2018

Pondelok 28. 5. ZAČIATOK PETRO – PAVLOVSKÉHO POSTU, Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Utorok 29. 5. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. + Mária Lengyelová

7:30

sv. lit.

Streda 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. *ZBP Marta a Peter
NEBUDE!!!
Štvrtok 31. 5.

– odporúčaný sviatok

POKLONA TAJOMSTVÁM TELA A KRVI JEŽIŠA KRISTA *ZBP Terézia

17:30

sv. lit.

Prvý Piatok 1. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. + Ján Pilát, 5.výročie panychída

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. + Ondrej a Veronika Tóthoví
Púť do Krakova
Nedeľa 3. 6.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA  2. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

*ZBP Marek s rodinou

10:00

sv. lit. ZMENA!!!

Náš chrám v tomto týždni upratovali rodičia prímajúcich detí, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Jurkovú a p. Pacákovú.

 

ČIŽATICE 28.5. – 3.6.2018

Štvrtok 31. 5.

– odporúčaný sviatok

POKLONA TAJOMSTVÁM TELA A KRVI JEŽIŠA KRISTA + Margita a Július Lenardovi

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

13:00

spoveď chorých

 

15:00

spoveď v cerkvi

Nedeľa 3. 6.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA  2. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

*ZBP Zoltán a Beáta Pósovi

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Štefana Vadasa, Rodina Pavlovičová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Fedorovú (Sabolovú) a Rodinu Tresovú.

 

VAJKOVCE 28.5. – 3.6.2018

Nedeľa 3. 6. NEDEĽA  2. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

Vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO