ROZHANOVCE 28.7. – 3.8.2014

Pondelok 28. 7.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta.

+ Vincent Mirek

NEBUDE!!!

Utorok 29. 7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.

*ZBP Zuzana, 91 r.

NEBUDE!!!

Streda 30. 7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

+ Helena Lechmanová

(o. Marek Jeník)

18:30

Štvrtok 31. 7.

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

+ Ondrej a Veronika Tóthoví

NEBUDE!!!

Piatok 1. 8.

– prvý piatok

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

NEBUDE!!!

Sobota 2. 8.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.

*ZBP Riško Pilát

18:30

Nedeľa 3. 8.

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Jozef, Anna, Terézia s rodinami.

11:00

   V tomto týždni budem čerpať dovolenku, preto prenášam prvopiatkové spovedanie o týždeň neskôr. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať o. Marek Jeník.

   Prijaté intencie na sv. liturgie budem slúžiť v daný deň na Ukrajine.

 

ČIŽATICE 28.7. – 3.8.2014

Štvrtok 31. 7.

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

+ Juraj Takáč

( o. Marek Jeník)

19:00

ZMENA!!!

Nedeľa 3. 8.

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Magdalény s rodinou

8:00

   V tomto týždni budem čerpať dovolenku, preto prenášam prvopiatkové spodanie o týždeň neskôr. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať o. Marek Jeník.

 

VAJKOVCE 28.7. – 3.8.2014

Nedeľa 3. 8.

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO ZSD.

Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO