ROZHANOVCE 28.8. – 3.9.2017

Pondelok 28. 8.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyter. + Štefan Mika
NEBUDE!!!

Utorok 29. 8.

– odporúčaný sviatok,

– zdržanlivosť od mäsa

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Janka Migačová

17:30

sv. lit.

Streda 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. *ZBP rod. Marcinčáková

17:30

sv. lit.

Štvrtok 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Kristína, Martin, Mária

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 1. 9.

– voľnica

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. *ZBP Ján Tkáč

17:30

sv. lit.

– spoveď  pred a po sv. liturgií

9:00

spoveď chorých

Sobota 2. 9. Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. + Vincent Huľvej

17:00

sv. lit.

– moleben k bl. Dominikovi

– agapé na farskom dvore

16:00

sv. spoveď

Nedeľa 3. 9.

– NEDEĽA 13.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK METOD, MICHALOVSKÝ PROTOIHUMEN

*ZBP za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. ZMENA!!!

– myrovanie, obchod chrámu

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Jurková, p. Pacáková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Sepešiovú, p. Katónovú, p. Pilátovú, p. Rudišinovú, p. Palgutovú a p. Špilovskú.

 

ČIŽATICE 28.8. – 3.9.2017

Utorok 29. 8.

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

– odporúčaný sviatok,

– zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.

+ Imrich, Imrich, Imrich, Margita, Jolana

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

14:00

spoveď chorých

16:00

spoveď v cerkvy

Piatok 1. 9.

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky.

– voľnica

Nedeľa 3. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ BL. M. D. TRČKU

NEDEĽA 13.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rod.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a Rodinu Sydorjakovú.

 

VAJKOVCE 28.8. – 3.9.2017

Utorok 29. 8.

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

– odporúčaný sviatok,

– zdržanlivosť od mäsa

Streda 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia + Michal Maďarčík

16:00

sv. lit.

15:30

sv. spoveď

Piatok 1. 9.

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky.

– voľnica

Nedeľa 3. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ BL. M. D. TRČKU

NEDEĽA 13.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO